CÔNG TY INTEL VIỆT NAM

Khu Công Nghê Cao Sài Gòn, Quận 9, TP. HCM.

(Thực hiện qua công ty M+W VIỆT NAM)

- Cung cấp và lắp đặt máy chiếu và Hệ thống Âm thanh